เครื่องมือที่ควรใช้ในการบุกตลาดจีน สู่ความสำเร็จที่มีมูลค่ามหาศาล

เครื่องมือที่ควรใช้ในการบุกตลาดจีน สู่ความสำเร็จที่มีมูลค่ามหาศาล ในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกถึง 1.44 พันล้านคน และเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 มี GDP (Gross Domestic Product) มากถึง 15.12% ของโลก อย่างประเทศจีน การได้ส่วนแบ่งตลาดเพียง 1% อาจหมายถึงรายได้มูลค่ามหาศาล จากกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน ที่กำลังเป็นหนึ่งในกำลังซื้อหลักในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีหลายแบรนด์ หลายธุรกิจทั่วโลก ทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการทำการตลาดเพื่อ บุกตลาดจีน ...